Elektromotor MEZ skica
Logo MEZ Elektromotory Kežmarok - štítok

Opravy elektromotorov

Prečo opravovať elektromotor?

Elektromotor sa, práve tak ako každá iná vec, môže pokaziť a teda aj opraviť. Jeho oprava je ale pomerne náročná a tým pádom relatívne drahá. Elektromotory, ktoré sa normálne vyskytujú v bežnej domácnosti sa v dnešnej dobe už viac-menej ani neopravujú. Je ekonomicky výhodnejšie kúpiť nový mixér, ako opravovať elektromotor v starom. Veľa elektromotorov sa však opraviť rozhodne oplatí.

Ako sa opravuje elektromotor?

Možno najznámejšou opravou elektromotorov je prevíjanie elektromotora. Ak sa v elektromotore poškodí vinutie, správnym previnutím vrátite motoru život.

Menej známym možným poškodením motora je, keď vinutie síce ostane v poriadku, ale z nejakého dôvodu nesprávne funguje ložisko. Aj túto časť je možné opraviť, vymeniť a dokonca aj servisovať – kedysi sa ložiská zvykli preolejovať, hoci to už dnes nie je až také bežné. Pri akomkoľvek zásahu do ložiska, prípadne po jeho kompletnej výmene, je samozrejme potrebné skontrolovať, respektíve doladiť vyváženie, aby motor fungoval správne.

Našim zákazníkom ponúkame kompletnú starostlivosť o elektromotory ako je bežná údržba, či revízie elektromotorov. Zabezpečujeme stredné aj generálne opravy a to motorov asynchrónnych a jednosmerných všetkých značiek až do výkonu 3000 kW. Práve tak zabezpečujeme aj záručný a pozáručný servis.

Samozrejmosťou sú už vyššie spomínané prevíjanie a výmena ložísk elektromotorov. Prevíjame AC aj DC motory do hmotnosti 30 ton bez obmedzenia výkonu.


Naše služby:

Prevíjanie a generálne opravy elektromotorov, transformátorov, bremenových elektromagnetov a generátorov

 » prevíjanie AC, DC motorov bez obmedzenia výkonu
 » bez obmedzenia výkonov do 30 ton hmotnosti
 » generálne opravy el. motorov, záručný servis Siemens motorov a pozáručný servis
 » repasovanie mechanických častí elektromotorov (hriadele, ložiskové štíty, svorkovnice, pätky...)